Paydaşlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışırız.

Müşterilerimize karşı sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. Müşterilerimizin her türlü veri ve ticari sırrını korumakla hem ahlaken hem de yasalar gereği korumayı görev biliriz.

İş ortaklarımıza karşı sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz

Rakiplerimize karşı sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

Topluma ve insanlığa karşı sorumluluklarımız

Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda duyarlı bir şekilde hareket eder, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye’nin ve hizmet verdiğimiz her coğrafyanın sosyal, politik ve kültürel değerlerine duyarlı davranırız. Çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla üretim yapar, bugünden daha iyi bir gelecek yaratmaya katkıda bulunuruz.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Hukuki sorumluluklar

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamak. Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmamak.

Adil yaklaşım

Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşmak, ayrımcı olmayan, temiz, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak. Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek, yanıtlamak ve motivasyon arttırıcı stratejiler geliştirmek.

Fırsat eşitliği

İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını aramak, ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlamak. Şirketimizi ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri Şirketimize kazandırmak. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı göstermek, kariyer gelişimi açısından desteklemek ve imkan sağlamak.

Ücret politikası

Çalışanların yeteneklerini, gücünü ve yaratıcılığını desteklemek. Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları sunmak. Yükselme ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların aidiyet duygusunu geliştirmek.

İnsan ve çalışan haklarına saygı

İş birliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden, çalışma ortamını yaratmak ve kalıcı kılmak. Barışcıl bir çalışma ortamı sağlayarak, insan haklarına saygılı olmak. İş yerinde tacize ve mobbinge hiçbir şekilde müsaade etmeyerek, Whistle-Blower’ları ifşa süreci içerisinde korumak, desteklemek.